top of page

TUNGKULIN at mga LAYUNIN

Pinagsasama-sama ng World Alliance of Dramatherapy ang mga asosasyong eksperto upang maipakilala ang drama therapy sa buong mundo.
 

Naitatag noon 2017, layunin ng alyansa na maging daluyan ng kaalaman, pananaliksik at tulay upang makipag-ugnayan ang iba’t-ibang tao saan man sa mundo.

 

Karaniwang ginagawa ng alyansa ang mga sumusunod: patuloy na komunikasyon ng mga kinatawan, pagbabahagi ng mga balita sa internet, pagsasagawa ng international dramatherapy week. Nagsasagawa rin ang alyansa ng world congress kada 4 na taon at sinusulong ang patuloy na pananaliksik sa kasanayan ng drama therapy.

Maaaring baybayin ang drama therapy sa isa o dalawang salita ayon sa kagustuhan ng asosasyong gumagamit nito. Para sa dagdag kaalaman, tignan ang mga kasaping asosasyon. Bahagi ng mga tagapagtaguyod ng alyansan sila Nisha Sanjani U.S/Canada), Alyson Coleman (U.K), Joanna Jaaniste (Australia), Jason Butler (U.S/Canada), Stelios Krasanakis (E.U), Susana Pendzik (Israel), Leané Meiring (S. Africa), Miri Park (Korea), Majid Amraei (Iran), Ravindra Ranasinha (Sri Lanka), and Sol Guerrero (Argentina).
 

Cities around the world

Translation provided by (N/A)

bottom of page